Matkakursus

Uus matkakursus algab neljapäeval 18. novembril 2021.
Pildil on Kazbeki mäe nõlv Gruusias (Georgias).

Hea matkahuviline, kindlasti kulgeb Sinu matk ohutult kui läbid matkakursuse, Eesti kõige põhjalikuma. Tark tuleb koolitusele, teeb kalli-kalli. Laisk maksab kinni õnnetuse kalli !                           

Uus veebipõhine matkakursus algab 18.novembril 2021 ja kestab kuni maini 2022.

  Õppematerjale  saab 2 korda kuus neljapäeviti e-postiga. Paar päeva hiljem saab Skypes või Facebook  -is  oma küsimustele vastused. Teooria osa lõppedes on arvestus ja saab vastava tunnistuse.

Kursusele ootame kõiki matkajaid, soovitav on esmakogemus. Läbitava kursuse maht: 40 tundi loenguid ja seminare ning 20 tundi praktilisi õppusi. Ootame jalgsi- , mägi- , suusa- , jalgratta- ja automatkajaid.

Õpitu kinnistavad praktilised õppused vastavalt lisatud kalenderplaanile.
Hind on  160 eurot  ülekande korral,  sularahas tasumisel  130 eurot.

Kokkuleppel saab  valida ainult praktilised õppused. Lisainfo ja registreerimine e-postiga ylokangur@mail.ee või mobiilil 5159881. Kursust juhendavad atesteeritud matkatreenerid.

 Matkakursuse 2021/2022 a  kava

18.11.21

Eesti Matkaliidu ja Harju Matkaklubi tegevuse tutvustamine. Matkamine ja turism. Matkareisid, matkarajad.
Matkarajoonid matkaliikide lõikes.                          Ülo Kangur

02.12.21
Sportlike matkade klassifikatsioon ja selle rakendusjuhis. Klassifitseeritud kurude raskusastmed.                   Raivo Plumer
Looduskaitse. Looduses viibimise kultuur. Teadmisi meteoroloogiast. Vaatlusi matkal.                               Ülo Kangur

16.12.21
Matka ettevalmistamine läbiviimine, matka dokumendid.
Julgestus ja enesejulgestus. Grupijulgestus üheaegsel ja vaheldumisi liikumisel. Vajalikud sõlmed. Ülo Kangur
06.01.22
Looduslikud takistused ja pinnareljeefi elemendid. Ülo Kangur
Psühholoogilised probleemid matkagrupis.              Anneli  Mere

20.01.22
Liikumine ja julgestus liustikel.                                    Raivo Plumer
Ohud matkal ja nende vältimine. Matkataktika.        Ülo Kangur
03.02.22
Jõgede läbimine ja ületamine.  Ülo Kangur
Matkavarustus ja selle kasutamine. Isiklik ja grupi varustus.

17 .02.22
Telkimine ja toitumine matkal. Gaasipriimuste kasutamine
Liikumine ja julgestus jää- ja lumenõlvadel. Ülo Kangur

03.03.22
Topograafia ja orienteerumine matkal. Kompassi ja GPS-i kasutamine. Einar Kivisalu
Terviseprobleemid matkal. Matkaapteegi komplekteerimine.
Rutt Mäeots, arst- anestesioloog
17.03.22
Liikumine ja julgestus rohu- ja rusunõlvadel.  Ülo Kangur
Liikumine ja julgestus kaljudel. Raivo Plumer

31.03.22
Matkajate füüsiline ettevalmistus. Matkatehnika võistlused
kl. 19.00 Päästetööd ja päästeteenistused. Ülo Kangur

9.04.22  kl 10.00
Arvestus Pirita spordikeskuses,  juhendajad

Praktilised õppused:
1) Jää- ja lumeõppused laupäeval 26. veebruaril 2022 kl 10  Kadrioru Hundikuristikus; koguneme Lillepaviljoni bussipeatuses.
2) Arvestus ja orienteerumise õppus laupäeval 9. aprillil 2022 kl 10 Pirita spordikeskuses ja Kloostrimetsas;
3) 😉 Kalju- ja rusunõlva õppus laupäeval 21. mail  2022  algusega kl 10 Astangul. Koguneme Mustamäe Kadaka autoturu väravas.
Pretensioonid 3 päeva jooksul peale viimast õppust.