Matkakursus

Uus matkakursus algab neljapäeval 16. novembril 2023.
Pildil on Kazbeki mäe nõlv Gruusias (Georgias).

Hea matkahuviline, kindlasti kulgeb Sinu matk ohutult kui läbid matkakursuse, Eesti kõige põhjalikuma. Tark tuleb koolitusele, teeb kalli-kalli. Laisk maksab kinni õnnetuse kalli !                           

Uus veebipõhine matkakursus algab 16.novembril 2023 ja kestab kuni maini 2024.

  Õppematerjale  saab 2 korda kuus neljapäeviti e-postiga. Paar päeva hiljem saab Skypes või Facebook  -is  oma küsimustele vastused. Teooria osa lõppedes on arvestus ja saab vastava tunnistuse.

Kursusele ootame kõiki matkajaid, soovitav on esmakogemus. Läbitava kursuse maht: 40 tundi loenguid ja seminare ning 20 tundi praktilisi õppusi. Ootame jalgsi- , mägi- , suusa- , jalgratta- ja automatkajaid.

Õpitu kinnistavad praktilised õppused vastavalt lisatud kalenderplaanile.
Hind on  180 eurot  ülekande korral,  sularahas tasumisel  150 eurot.

Kokkuleppel saab  valida ainult praktilised õppused. Lisainfo ja registreerimine e-postiga ylokangur@mail.ee või mobiilil 5159881. Kursust juhendavad atesteeritud matkatreenerid.

 Matkakursuse 2023/2024 a  kava

16.11.23

Eesti Matkaliidu ja Harju Matkaklubi tegevuse tutvustamine. Matkamine ja turism. Matkareisid, matkarajad.
Matkarajoonid matkaliikide lõikes.                          Ülo Kangur

07.12.23
Sportlike matkade klassifikatsioon ja selle rakendusjuhis. Klassifitseeritud kurude raskusastmed.                   Raivo Plumer
Looduskaitse. Looduses viibimise kultuur. Teadmisi meteoroloogiast. Vaatlusi matkal.                               Ülo Kangur

21.12.23
Matka ettevalmistamine läbiviimine, matka dokumendid.
Julgestus ja enesejulgestus. Grupijulgestus üheaegsel ja vaheldumisi liikumisel. Vajalikud sõlmed. Ülo Kangur
04.01.24
Looduslikud takistused ja pinnareljeefi elemendid. Ülo Kangur
Psühholoogilised probleemid matkagrupis.              Anneli  Mere

18.01.24
Liikumine ja julgestus liustikel.                                    Raivo Plumer
Ohud matkal ja nende vältimine. Matkataktika.        Ülo Kangur
01.02.24
Jõgede läbimine ja ületamine.  Ülo Kangur
Matkavarustus ja selle kasutamine. Isiklik ja grupi varustus.

15 .02.24
Telkimine ja toitumine matkal. Gaasipriimuste kasutamine
Liikumine ja julgestus jää- ja lumenõlvadel. Ülo Kangur

07.03.24
Topograafia ja orienteerumine matkal. Kompassi ja GPS-i kasutamine. Ülo Kangur
Terviseprobleemid matkal. Matkaapteegi komplekteerimine.
Rutt Mäeots, arst- anestesioloog
14.03.24
Liikumine ja julgestus rohu- ja rusunõlvadel.  Ülo Kangur
Liikumine ja julgestus kaljudel. Raivo Plumer

28.03.24
Matkajate füüsiline ettevalmistus. Matkatehnika võistlused.
Päästetööd ja päästeteenistused. Ülo Kangur

04.04.24  kl 10.00
Arvestus Lillepaviljoni lähedal,  juhendajad

Praktilised õppused:
1) Jää- ja lumeõppused laupäeval 17. veebruaril 2024
kl 10  Kadrioru Hundikuristikus; koguneme Lillepaviljoni bussipeatuses.
2) Kalju- ja rusunõlva õppus laupäeval 8.juunil  2024 Astangul. Koguneme kl 10 Mustamäe Kadaka autoturu väravas.
Pretensioonid 3 päeva jooksul peale viimast õppust.