Matkakursus

Uus matkakursus algas neljapäeval 17. novembril 2022.
Pildil on Kazbeki mäe nõlv Gruusias (Georgias).

Hea matkahuviline, kindlasti kulgeb Sinu matk ohutult kui läbid matkakursuse, Eesti kõige põhjalikuma. Tark tuleb koolitusele, teeb kalli-kalli. Laisk maksab kinni õnnetuse kalli !                           

Uus veebipõhine matkakursus algab 17.novembril 2022 ja kestab kuni maini 2023.

  Õppematerjale  saab 2 korda kuus neljapäeviti e-postiga. Paar päeva hiljem saab Skypes või Facebook  -is  oma küsimustele vastused. Teooria osa lõppedes on arvestus ja saab vastava tunnistuse.

Kursusele ootame kõiki matkajaid, soovitav on esmakogemus. Läbitava kursuse maht: 40 tundi loenguid ja seminare ning 20 tundi praktilisi õppusi. Ootame jalgsi- , mägi- , suusa- , jalgratta- ja automatkajaid.

Õpitu kinnistavad praktilised õppused vastavalt lisatud kalenderplaanile.
Hind on  170 eurot  ülekande korral,  sularahas tasumisel  140 eurot.

Kokkuleppel saab  valida ainult praktilised õppused. Lisainfo ja registreerimine e-postiga ylokangur@mail.ee või mobiilil 5159881. Kursust juhendavad atesteeritud matkatreenerid.

 Matkakursuse 2022/2023 a  kava

17.11.22

Eesti Matkaliidu ja Harju Matkaklubi tegevuse tutvustamine. Matkamine ja turism. Matkareisid, matkarajad.
Matkarajoonid matkaliikide lõikes.                          Ülo Kangur

01.12.22
Sportlike matkade klassifikatsioon ja selle rakendusjuhis. Klassifitseeritud kurude raskusastmed.                   Raivo Plumer
Looduskaitse. Looduses viibimise kultuur. Teadmisi meteoroloogiast. Vaatlusi matkal.                               Ülo Kangur

15.12.22
Matka ettevalmistamine läbiviimine, matka dokumendid.
Julgestus ja enesejulgestus. Grupijulgestus üheaegsel ja vaheldumisi liikumisel. Vajalikud sõlmed. Ülo Kangur
05.01.22
Looduslikud takistused ja pinnareljeefi elemendid. Ülo Kangur
Psühholoogilised probleemid matkagrupis.              Anneli  Mere

19.01.23
Liikumine ja julgestus liustikel.                                    Raivo Plumer
Ohud matkal ja nende vältimine. Matkataktika.        Ülo Kangur
02.02.23
Jõgede läbimine ja ületamine.  Ülo Kangur
Matkavarustus ja selle kasutamine. Isiklik ja grupi varustus.

16 .02.23
Telkimine ja toitumine matkal. Gaasipriimuste kasutamine
Liikumine ja julgestus jää- ja lumenõlvadel. Ülo Kangur

02.03.23
Topograafia ja orienteerumine matkal. Kompassi ja GPS-i kasutamine. Einar Kivisalu
Terviseprobleemid matkal. Matkaapteegi komplekteerimine.
Rutt Mäeots, arst- anestesioloog
16.03.23
Liikumine ja julgestus rohu- ja rusunõlvadel.  Ülo Kangur
Liikumine ja julgestus kaljudel. Raivo Plumer

30.03.23
Matkajate füüsiline ettevalmistus. Matkatehnika võistlused
kl. 19.00 Päästetööd ja päästeteenistused. Ülo Kangur

8.04.23  kl 10.00
Arvestus Lillepaviljoni lähedal,  juhendajad

Praktilised õppused:
1) Jää- ja lumeõppused laupäeval 18. veebruaril 2023 kl 10  Kadrioru Hundikuristikus; koguneme Lillepaviljoni bussipeatuses.
2) Arvestus ja jõe õppus laupäeval 8. aprillil 2023 kl 10 Pirita Lillepaviljoni lähedal ja Hundikuristikus;
3) 😉 Kalju- ja rusunõlva õppus laupäeval 20. mail  2023 Astangul. Koguneme kl 10 Mustamäe Kadaka autoturu väravas.
Pretensioonid 3 päeva jooksul peale viimast õppust.