Matkakursus

Uus matkakursus algas neljapäeval 19. novembri 2020.
Pildil on Kazbeki mäe nõlv Gruusias (Georgias).

Hea matkahuviline, kindlasti kulgeb Sinu matk ohutult kui läbid matkakursuse, Eesti kõige põhjalikuma. Tark tuleb koolitusele, teeb kalli-kalli. Laisk maksab kinni õnnetuse kalli !                           

Uus veebipõhine matkakursus algab 19.novembril 2020 ja kestab kuni maini 2021.

  Õppematerjale  saab 2 korda kuus neljapäeviti e-postiga. Paar päeva hiljem saab Skypes või Facebook  -is  oma küsimustele vastused. Teooria osa lõppedes on arvestus ja saab vastava tunnistuse.

Kursusele ootame kõiki matkajaid, soovitav on esmakogemus. Läbitava kursuse maht: 40 tundi loenguid ja seminare ning 20 tundi praktilisi õppusi. Ootame jalgsi- , mägi- , suusa- , jalgratta- ja automatkajaid.

Õpitu kinnistavad praktilised õppused vastavalt lisatud kalenderplaanile.
Hind on  160 eurot  ülekande korral,  sularahas tasumisel  130 eurot.

Kokkuleppel saab  valida ainult praktilised õppused. Praktiliste õppuste (20 tundi) hind on 60 € ja ühe õppuse (4 tundi) hind — 15 €. Lisainfo ja registreerimine e-postiga ylokangur@mail.ee või mobiilil 5159881. Kursust juhendavad atesteeritud matkatreenerid.

 Matkakursuse 2020/2021 a  kava

19.11.20

Eesti Matkaliidu ja Harju Matkaklubi tegevuse tutvustamine. Matkamine ja turism. Matkareisid, matkarajad.
Matkarajoonid matkaliikide lõikes.                          Ülo Kangur

03.12.20
Sportlike matkade klassifikatsioon ja selle rakendusjuhis. Klassifitseeritud kurude raskusastmed.                   Raivo Plumer
Looduskaitse. Looduses viibimise kultuur. Teadmisi meteoroloogiast. Vaatlusi matkal.                               Ülo Kangur

17.12.20
Matka ettevalmistamine läbiviimine, matka dokumendid.
Julgestus ja enesejulgestus. Grupijulgestus üheaegsel ja vaheldumisi liikumisel. Vajalikud sõlmed. Ülo Kangur
07.01.21
Looduslikud takistused ja pinnareljeefi elemendid. Ülo Kangur
Psühholoogilised probleemid matkagrupis.              Anneli  Mere

21.01.21
Liikumine ja julgestus liustikel.                                    Raivo Plumer
Ohud matkal ja nende vältimine. Matkataktika.        Ülo Kangur
04.02.21
Jõgede läbimine ja ületamine.  Ülo Kangur
Matkavarustus ja selle kasutamine. Isiklik ja grupi varustus.

18 .02.21
Telkimine ja toitumine matkal. Gaasipriimuste kasutamine
Liikumine ja julgestus jää- ja lumenõlvadel. Ülo Kangur

04.03.21
Topograafia ja orienteerumine matkal. Kompassi ja GPS-i kasutamine. Einar Kivisalu
Terviseprobleemid matkal. Matkaapteegi komplekteerimine.
Rutt Mäeots, arst- anestesioloog
18.03.21
Liikumine ja julgestus rohu- ja rusunõlvadel.  Ülo Kangur
Liikumine ja julgestus kaljudel. Raivo Plumer

01.04.21
Matkajate füüsiline ettevalmistus. Matkatehnika võistlused
kl. 19.00 Päästetööd ja päästeteenistused. Ülo Kangur

17.04.21  kl 10.00
Arvestus Pirita spordikeskuses,  juhendajad

Praktilised õppused:
1) Jää- ja lumeõppused laupäeval 27. veebruaril 2021 kl 10  Kadrioru Hundikuristikus; koguneme Lillepaviljoni bussipeatuses.
2) Arvestus ja orienteerumise õppus laupäeval 17. aprillil 2021 kl 10 Pirita spordikeskuses ja Kloostrimetsas;
3) 😉 Kalju- ja rusunõlva õppus pühapäeval 29. mail  2021  algusega kl 16 Astangul.