Matkakursus

Hea matkahuviline, kindlasti kulgeb Sinu matk ohutult kui läbid mtü Harju Matkaklubi matkakursuse, Eesti kõige põhjalikuma. Tark tuleb koolitusele, teeb kalli-kalli. Laisk maksab kinni õnnetuse kalli !

Uus veebipõhine matkakursus algas 29.novembril 2018,       mõned vabad kohad leian.

Harju Matkaklubi pakub Sulle soodsalt Eesti kõige põhjalikuma matkakursuse novembrist 2018 kuni maini 2019. 

Õppematerjale  saab 2 korda kuus neljapäeviti e-postiga. Paar päeva hiljem saab Skypes või FB-s  oma küsimustele vastused. Teooria osa lõppedes on arvestus ja saab vastava tunnistuse.

Kursusele ootame kõiki matkajaid, soovitav on esmakogemus. Läbitava kursuse maht: 40 tundi loenguid ja seminare ning 20 tundi praktilisi õppusi. Ootame jalgsi- , mägi- , suusa- , jalgratta- ja automatkajaid.

Õpitu kinnistavad praktilised õppused vastavalt lisatud kalenderplaanile.
Hind 150 eurot, mida saab tasuda kahes osas: esimese detsembris ja teise jaanuaris.

Kokkuleppel saab  valida ainult praktilised õppused. Praktiliste õppuste (20 tundi) hind on 60 € ja ühe õppuse (4 tundi) hind — 15 €. Lisainfo ja registreerimine e-postiga ylokangur@mail.ee või mobiilil 5159881. Kursust juhendavad atesteeritud matkatreenerid.

Harju Matkaklubi matkakursuse 2018/2019 a seminarid

29.11.18

Eesti Matkaliidu ja Harju Matkaklubi tegevuse tutvustamine. Matkamine ja turism. Matkareisid, matkarajad.
Matkarajoonid matkaliikide lõikes.                          Ülo Kangur

13.12.18
Sportlike matkade klassifikatsioon ja selle rakendusjuhis. Klassifitseeritud kurude raskusastmed.                   Raivo Plumer
Looduskaitse. Looduses viibimise kultuur. Teadmisi meteoroloogiast. Vaatlusi matkal.                               Ülo Kangur

27.12.18
Matka ettevalmistamine läbiviimine, matka dokumendid.
Julgestus ja enesejulgestus. Grupijulgestus üheaegsel ja vaheldumisi liikumisel. Vajalikud sõlmed. Ülo Kangur
10.01.19
Looduslikud takistused ja pinnareljeefi elemendid. Ülo Kangur
Psühholoogilised probleemid matkagrupis.              Anneli  Mere

24.01.19
Liikumine ja julgestus liustikel.                                    Raivo Plumer
Ohud matkal ja nende vältimine. Matkataktika.        Ülo Kangur
7.02.19
Jõgede läbimine ja ületamine.  Ülo Kangur
Matkavarustus ja selle kasutamine. Isiklik ja grupi varustus.

21 .02.19
Telkimine ja toitumine matkal. Gaasipriimuste kasutamine
Liikumine ja julgestus jää- ja lumenõlvadel. Ülo Kangur

7.03.19
Topograafia ja orienteerumine matkal. Kompassi ja GPS-i kasutamine. Einar Kivisalu
Terviseprobleemid matkal. Matkaapteegi komplekteerimine.
Rutt Mäeots, arst- anestesioloog
21.03.19
Liikumine ja julgestus rohu- ja rusunõlvadel.  Ülo Kangur
Liikumine ja julgestus kaljudel. Raivo Plumer

4.04.19
Matkajate füüsiline ettevalmistus. Matkatehnika võistlused
kl. 19.00 Päästetööd ja päästeteenistused. Ülo Kangur

20.04.19  kl 10.00
Arvestus Pirita spordikeskuses,  juhendajad

Praktilised õppused:
1) Jää- ja lumeõppused laupäeval 9. märtsil 2019 kl 12.30 Kadrioru Hundikuristikus; koguneme Oru hotelli ees.
2) Arvestus ja orienteerumise õppus pühapäeval 20. aprillil 2019 kl 10 Pirita spordikeskus ja Kloostrimetsas;
3) Köietöö, rohunõlva ja jõe õppus Kadrioru Hundikuristikus laupäeval/ pühapäeval kokkuleppel
4) Kalju- ja rusunõlva õppus laupäeval/ pühapäeval Astangul kokkuleppel.