Pilte Tallinna Polütehnikumist 1957… 1961

Meie, Tallinna Polütehnikumi (TPT) ‘rajooni elektriside ja radiofitseerimise’ eriala õpilased 1957… 1961. a töötasime kõik 4 aastat septembrikuus kolhoosis ning paljud meist elasid 1957. aastal valminud ühiselamus. Siis olid 4-õpilase toad ja korruse kohta ühisköök gaasipliidiga. Igal hommikul tegime koos ühisvõimlemist õues ja õhtul kl 22 pidi kodus olema. Ühiselamu 1.-l korrusel oli suur projektsioon-televiisor. Komendandiks oli just hiljuti Siberist saabunud ümberkasvatatud Eesti armee allohvitser hr. Mark.
Pildil tänane TPT koos kõrvaloleva endise ühiselamuga.
Teejar Reima oli meie grupi juhendaja ja matemaatika õpetaja esimestel aastatel. Pannes aluse meie matemaatika teadmistele ja tehnikule vajalikule arvutuslükati kasutamise oskusele. Hiljem kaheksa- kümnendatel algatas TPT matemaatika kabineti juhatajana taskuarvutil arvutamise võistlused Eestis. See oli vajalik arvutuslükati ja tabelitega arvutamiselt üleminekuks.

Pildil matkame koos T.Reimaga Aegviidus.
Arnold Isotamm (9. november 1900 – 30. august 1967) oli meie grupi juhendaja 3… 4. aastal, Wikipeedia andmetel: Eesti kaitseväe ohvitser, Eesti Õhukaitse sideülem, seejärel N Liidu ohvitser. Arnold Isotamm oli Eesti Raadioamatööride Ühingu president alates ühingu asutamisest 1935 kuni ühingu tegevuse peatamiseni 1940.

Pildil oleme koos A.Isotammega TPT lõpetamisel 1961.
Pärast Eesti okupeerimist ja annekteerimist Nõukogude Liidu poolt teenis Isotamm 22. Eesti Territoriaalse Laskurkorpuses 415. sidepataljoni raadioroodu ülemana. Raske võitlus oli 17. juulil 1941 Dno lahingus. Alates 1951. aastast oli Isotamm Tallinna Polütehnikumi õppejõud. Tema raamatud: Raadioamatööri käsiraamat (1950), Raadioamatööri käsiraamat (1958), Raadiovastuvõtuseadmed (1968).
Meid õpetasid veel: director Viktor Ladusev, Juta Pihlamägi – eesti keel, Vera Bugera – vene keel, Richard Jõgi – inglise keel, Eduard Tamm ja Olav Karikosk- kehaline kasvatus, Kaarel Sõmera- füüsika, Feliks Tammeorg- praktika, Uno Raspel – morse, Anastassia ja Kaarel Varda – keemia, Olga Trofimova (Kaevats) – ajalugu, Voldemar Uik – sõjaline algõpe, Edgar Targo ja Lembit Eeljärv- joonestamine. Artur Konasto – mehaanika, Feliks Oorn – energeetika jt.

Pildil meie Lüganuse kolhoosis 1957.
Kooli ajal tegelesid meie poised aktiivselt spordi ja isetegevusega.

Pildil meie kooli lõpetamisel.

Pildil Jüri rattamatkal Aini juures Seljal.

Pildil suvepäevadel Pirital.

Pildil paadiga Aegviidus, kuhu sõitsime ratastega.

Pildil TPT purilennuk, mis peagi purunes.
Paljudest meie grupi õpilastest said hilisemad TPT õpetajad. Igaaastane kokkusaamine on meie grupil jätkunud tänaseni, tänu grupivanem Matti Raiele.